Лесотехнически университет

ЗА НАС

Лесотехнически университет

Лесотехническият университет (ЛТУ) е единственото висше училище в България, което е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) да обучава студенти по горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн и ландшафтна архитектура. В ЛТУ се обучават също и специалисти по екология и опазване на околната среда, ветеринарна медицина, агрономство, растителна защита, стопанско управление и алтернативен туризъм. Университетът е водещ учебен и изследователски център в областта на управлението и устойчивото използване на природните ресурси. Университетът предлага обучение и в трите европейски образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Университетът има шест факултета: факултет „Горско стопанство“, факултет „Горска промишленост“, факултет „Екология и ландшафтна архитектура“, факултет „Ветеринарна медицина“, Агрономически факултет и факултет „Стопанско управление“. Университетът предлага и персонализирани курсове за обучение в специфични области, съобразени с текущите нужди на обучаемите. В ЛТУ функционира Център за продължаващо обучение, където специалисти от различни икономически сектори могат да посещават различни курсове за следдипломна квалификация и преквалификация, за да придобият знания, умения и компетентности, които да подпомогнат тяхното професионално развитие, да улеснят трудовата им заетост и да повишат конкурентоспособността им на европейския трудов пазар. Лесотехническият университет успешно реализира различни научни и образователни проекти, съфинансирани от Рамковите програми на Европейския съюз, Световната банка, Програма COST, Програма „Учене през целия живот“, Програма „Хоризонт 2020“, Програма „Еразъм+“ и др. Лесотехническият университет поддържа активно сътрудничество с чуждестранни висши училища и центрове за професионално образование и обучение в Европа и света.

Университетът е в тясно сътрудничество с различни организации и компании в областта на изучаваните специалности, където студентите провеждат редовно практическо обучение и имат възможността да прилагат получените знания и умения.

За повече информация за университета, моля посетете: ltu.bg/en/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *