ЛОДЖИКА

ЗА НАС

ЛОДЖИКА

ЛОДЖИКА ООД е компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на информационните технологии, разработването, поддържането, управлението и обслужването на компютърни програми и системи, както и широк спектър от консултантски услуги в сферата на публичното право и финанси, разходването на публични средства, обществени поръчки, одитни дейности, разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от донорски програми.

В обхвата на услугите, които предлагаме се включва цялостно юридическо, финансово и административно обслужване, съчетано с иновативен подход при решаването на проблемите на нашите клиенти, чрез разработените и включени в нашето портфолио IT-продукти. Лоджика предлага он-лайн инструменти за оптимизиране на процесите в организации от публичния сектор. Нашите разработки включват логически обвързани функционалности, които помагат на служителите в публичния сектор да изпълняват задълженията си в съответствие с изискванията на нормативните актове в областта на обществените поръчки и финансовото управление и контрол.

Продуктите на Logica улесняват работата на публичната администрация, като предоставят готови решения и минимизират грешките, които могат да бъдат допуснати спрямо регулаторните изисквания.

Уеб сайт: www.logica.bg/en/about-us/

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *