Новини и медия

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Искате ли да сте в течение на всички новини, събития и развитието на проекта?

Последвайте проекта ни!

ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ

Целта на бюлетините по проект B-Land е разпространението на информация до учителите, обучителите и всички заинтересовани страни, с цел включването им в предвидените дейности за обучение и разпространение на резултатите.

Предвижда се разработването на един информационен бюлетин на всеки шест месеца, т.е. общо 4 бюлетина в рамките на проекта, насочени към популяризиране на изпълнените задачи, продукти и интелектуални резултати, както и за стимулиране на съвместната работа по изпълнението на проекта.

Бюлетин #1

декември 2020

Кликнете върху съответната икона, за да прочетете бюлетина на английски или на вашия роден език.

Бюлетин #2

Септември 2021

Кликнете върху съответната икона, за да прочетете бюлетина на английски или на вашия роден език.

Бюлетин #3

Март 2022

Кликнете върху съответната икона, за да прочетете бюлетина на английски или на вашия роден език.

Бюлетин #4

Cептември 2022

Кликнете върху съответната икона, за да прочетете бюлетина на английски или на вашия роден език.

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СРЕЩИ

1-ва начална среща

27 ноември 2020

Първата транснационална партньорска среща се проведе на 27 ноември 2020 г., както е предвидено във формуляра за кандидатстване по проекта. Поради ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19 и следвайки съветите на Центъра за развитие на човешките ресурси (Българската национална агенция по програма „Еразъм+“), събитието беше организирано и проведено онлайн чрез платформата за видеоконферентна връзка Zoom. В срещата взеха участие всички партньори по проект B-Land. В дискусиите по време на срещата бяха посочени подробностите за всеки от Интелектуалните продукти (IO), които трябва да бъдат разработени, и беше съгласуван подробен план, включващ разпределение на задачите, отговорни партньори и срокове.

Беше представен Планът за оценка на качеството и беше създаден Съвет за контрол на качеството. Всички партньори участваха активно в дискусиите и срещата беше оценена като продуктивна.

2-ра среща

16 юни 2021

Втората транснационална партньорска среща се проведе на 16 юни 2021 г. Съгласно Формуляра за кандидатстване, срещата, озаглавена „Спецификации за разработване на учебни материали“, беше планирана да се проведе присъствено през юни 2021 г., като домакин на срещата следваше да бъде испанския партньор – Asociación Valencia Inno Hub. Поради ситуацията, свързана с COVID-19 и вътрешните правила на испанския партньор, които не позволяваха провеждане на присъствени  срещи или пътувания в чужбина, и след съгласието на Центъра за развитие на човешките ресурси (Българската национална агенция по програма „Еразъм+“), събитието беше организирано и проведено онлайн чрез платформата за видеоконферентна връзка Zoom. Присъствената среща беше отложена за по-късен период от изпълнението на проекта.

Фокусът на срещата беше представяне и обсъждане на дейностите, свързани с развитието на Интелектуален резултат 2 (IO2) – Структура на учебния курс и разработване на материали за 7 учебни модула. По време на срещата бяха обсъдени сроковете за всяка под-дейност. Тъй като IO2 е ядрото на следващите интелектуални продукти по проект B-Land, партньорите проведоха продуктивни дискусии за изясняване на структурата и методологията на модулите за обучение.

На срещата бяха обсъдени също и административни и финансови въпроси, свързани с управлението на проекта. Резултатите от оценката на качеството за периода октомври 2020 г. – март 2021 г. бяха представени, заедно с обобщената информация от докладите за външна оценка. До момента проектът се изпълнява в срок и с отлично качество.

3-та среща

3 ноември 2021

Третата транснационална партньорска среща по проекти се проведе на 3 ноември 2021 г. Домакин на срещата беше испанският партньор – Asociación Valencia Inno Hub.

Това беше първата присъствена среща на партньорите от началото на проекта и беше оценена от всички тях като много полезна и продуктивна.

Основната цел на срещата беше представяне и обсъждане на дейностите, свързани с напредъка по разработването на всички материали за IO2 – седемте модула за обучение. Всички партньори са изпълнили задачите си според сроковете, определени на предходните срещи. Партньорите обсъдиха дейностите по завършване на материалите за IO2. Бяха дискутирани следващите IO в плана за действие на проекта и бяха договорени отговорностите и сроковете за всеки партньор. Бяха обсъдени подробности за разработването на многоезичното приложение – Мобилна класна стая с незабавен достъп (Интелектуален продукт 3)  и Ръководство за добри практики за обучение по предприемачество и личностно развитие в селските райони (Интелектуален продукт 4).

На срещата бяха обсъдени и административни и финансови въпроси, свързани с управлението на проекта. Резултатите от оценката на качеството за периода април – октомври 2021 г. бяха представени, заедно с обобщената информация от докладите за външна оценка. Проектът се изпълнява в съответствие с работния план и предвидените в него срокове.

4-та партньорска среща

4 и 5 юли 2022 г.

Четвъртата транснационална партньорска среща по проекта се проведе на 4 и 5 юли 2022 г. в гр. Волос, Гърция. Домакин и организатор на срещата беше гръцкият партньор от Biognosis.

На срещата бяха представени и обсъдени заключителните дейности по разработването на Интелектуален резултат 2: обучителни модули, казуси и допълнителни материали за обучение. Финалните версии на седемте обучителни модула и казусите към тях са разрзаботени на английски език, преведени на всички партньорски езици (български, гръцки, испански и полски), и достъпни на интернет страницата на проекта: https://b-land.eu/intellectual-outputs/.

Основната цел на проведената среща беше представяне и обсъждане на дейностите, свързани с разработването на Интелектуален резултат 3: многоезично мобилно приложение – МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ – ИКТ инструмент. Мобилното приложение е напълно разработено на английски език и е налично в Google Play за Android стройства: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland. Разработеното приложение е изпратено за оценяване и одобрение от Apple за включването му в App Store. Окончателната версия на мобилното приложение ще бъде готова през началото на септември 2022 г.

На срещата бяха обсъдени и съгласувани дейностите и сроковете, свързани с разработването на Интелектуален резултат 4: Ръководство за добри практики за обучение по предприемачество и професионално развитие в селските райони.

Беше представена и подробна информация за планираните и проведени обучителни семинари, както и за изпълнените от партньорите дейности за популяризиране на проекта.

На срещата беше представена и обсъдена обобщена информация за резултатите от проведената вътрешна и външна оценка на качеството на дейностите по проекта за периода октомври 2021 – март 2022 г. Обсъдени бяха също и финансови и административни въпроси, свърани с навременното изпълнение на всички проектни дейности.

Заключителната (присъствена) транснационална среща на партньорите по проекта ще се проведе в Лесотехническия университет, гр. София, България, на 8 и 9 септември 2022 г.

5-та партньорска среща

8 и 9 септември 2022 г.

Заключителната транснационална партньорска среща по проекта се проведе на 8 и 9 септември 2022 г. Домакин и организатор на срещата беше Лесотехническият университет – водещ партньор и координатор на проекта.

Основната цел на проведената среща беше представяне и обсъждане на дейностите, свързани с разработването на Интелектуален резултат 3: многоезично мобилно приложение – МОБИЛНА КЛАСНА СТАЯ – ИКТ инструмент. Мобилното приложение е актуализирано въз основа на коментарите, получени в рамките на вътрешното оценяване, и е налично на английски, български, испански, полски и гръцки език за Android устройства в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland. След положителна оценка и одобрение от страна на Apple, разработеното многоезично мобилно приложение е налично и за iOS устройства (iPhone и iPad) в App Store: https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad.

На срещата бяха обсъдени и дейностите, свързани с разработването на Интелектуален резултат 4: Ръководство за добри практики за обучение по предприемачество и професионално развитие в селските райони. Ръководството за добри практики, допълнено от Бележки за преподавателя, съдържащи полезна информация за използването на разработеното многоезично мобилно приложение (ИР3), е разработено и преведено на всички партньорски езици. 

Беше представена и подробна информация за проведените обучителни семинари, както и за изпълнените от партньорите дейности за популяризиране на проекта.

Партньорите обсъдиха и приеха План за устойчивост на проекта, съдържащ конкретни стъпки и дейности, които да бъдат изпълнени от партньорите по проекта, за да се гарантира устойчивостта на разработените интелектуални резултати и да се увеличи максимално въздействието на проекта на местно, регионално, национално, европейско и международно ниво.

Обсъдени бяха също и финансови и административни въпроси, свърани с навременното изпълнение на всички проектни дейности.