Партньорите

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ 4 СТРАНИ

Партньорството има за цел да повиши професионалните компетентности на учителите/обучителите по предприемачество посредством иновативна педагогика и подход към преподаването с помощта на интерактивно и иновативно мобилно приложение за обучение в областта на земеделието, горското стопанство и селските райони.

Лесотехнически университет - Bulgaria

Лесотехническият университет (ЛТУ) е единственото висше училище в България, което е акредитирано от ...

University of Thessaly - Greece

Университетът в Тесалия (UTH) е основан през 1984 г. UTH е водеща институция за висше образование, ...

Valencia INNO HUB - Spain

Valencia INNO HUB е испанска организация с нестопанска цел, създадена с цел да обедини таланти и технологии ...

ЛОДЖИКА - Bulgaria

ЛОДЖИКА“ ООД е компания, предоставяща консултантски услуги в сферата на информационните технологии, ...

Biognosis - Greece

Biognosis е организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към насърчаване на съвременното ...

Danmar Computers - Poland

Danmar Computers LLC е частна компания, работеща в областта на информационните технологии и ...

Arid - Poland

Асоциация за развитие на регионалните инициативи ARID е частна неправителствена организация, ориентирана ...