декември 2020

ARID

ЗА НАС ARID Асоциация за развитие на регионалните инициативи ARID е частна неправителствена организация, ориентирана към популяризирането и развитието на идеята за учене през целия живот. Дейността на Асоциацията обхваща различни аспекти. Асоциацията е специализирана в професионалното образование и обучение (ПОО), концепцията за учене през целия живот, провеждане на обучения за възрастни, както и училищно …

ARID Read More »

Danmar Computers

ЗА НАС Danmar Computers Danmar Computers LLC е частна компания, работеща в областта на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в тази област. Компанията се намира в гр.  Ржешов, югоизточна Полша. Danmar има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Също така, Danmar Computers има и …

Danmar Computers Read More »

Univeristy of Thessaly

ЗА НАС Univeristy of Thessaly Университетът в Тесалия (UTH) е основан през 1984 г. UTH е водеща институция за висше образование, целяща популяризирането на научни знания посредством преподаване и провеждане на научни изследвания,  насочени към културното и икономическо развитие на местната общност и на обществото като цяло. Университетът насърчава научните и академични постижения във всички …

Univeristy of Thessaly Read More »