ARID

ЗА НАС

ARID

Асоциация за развитие на регионалните инициативи ARID е частна неправителствена организация, ориентирана към популяризирането и развитието на идеята за учене през целия живот. Дейността на Асоциацията обхваща различни аспекти. Асоциацията е специализирана в професионалното образование и обучение (ПОО), концепцията за учене през целия живот, провеждане на обучения за възрастни, както и училищно образование. В динамично променящия се съвременен свят подобряването на квалификацията, развитието на умения и разширяването на знанията е от пъвостепенна важност. Дейностите, извършвани от Асоциацията, отговарят на тези нужди, чрез организирането на различни обучения, лекции и курсове. Персоналът на асоциацията се състои от висококвалифицирани служители и преподаватели. Освен това, асоциацията работи в тясно сътрудничество с професионалисти от различни области (пчелари, учители, фермери, консултанти по земеделие, социални работници, еколози и др.), както и с публични и частни институции от различни отрасли (университети, изследователски институти, земеделски консултационни  центрове, професионални училища по селско стопанство и др.).

Вече повече от 10 години ARID участва активно в различни международни инициативи чрез добре изградената си мрежа от чуждестранни партньори. Асоциацията си сътрудничи с над 50 различни международни организации от Европа, САЩ и Южна Америка.

Асоциацията участва в няколко международни многостранни проекта, реализирани в рамките на Програмата за учене през целия живот, като Grundtvig Multilateral Project и Leonardo da Vinci Transfer of Innovation. От  2014 г. и понастоящем, асоциацията работи по Програма „Еразъм+“. Асоциацията участва в разработването на 20 проекта  по дейност Стратегически партньорства на Програма „Еразъм+“.

Уеб сайт: arid.org.pl