Biognosis

ЗА НАС

Biognosis

Biognosis е организация с нестопанска цел, чиято дейност е насочена към насърчаване на съвременното и устойчиво развитие на ценности и практики за опазване на общественото здраве, природните ресурси и околната среда.

Нашият мултидисциплинарен екип се състои от лекари, специалисти по обществено здраве, статистици, еколози, икономисти и социолози. Освен това, създадохме широка партньорска мрежа не само в Гърция, но и в останалите държави-членки на Европейския съюз и страните от Източна Европа.

С цел стимулирането на трансфер на технологични постижения и изследователски иновации, Biognosis участва в национални и международни програми, в различни валоризационни дейности, пилотно тестване на иновативни продукти на регионално, национално и международно ниво.

Изпълнявайки своите задачи, Biognosis има капацитета да планира, провежда и подпомага клинични проучвания на нови продукти и хранителни добавки, преследвайки най-съвременните решения.

Biognosis насърчава личното и професионално развитие на възрастни лица, търсещи нови професионални възможности, като подпомага тяхната реализация на пазара на труда чрез предоставяне на съвременно персонализирано обучение.

Уеб сайт:  biognosis.gr