Danmar Computers

ЗА НАС

Danmar Computers

Danmar Computers LLC е частна компания, работеща в областта на информационните технологии и предоставяща професионално обучение в тази област. Компанията се намира в гр.  Ржешов, югоизточна Полша. Danmar има богат опит в разработването на съвременни уеб и мобилни приложения, които се използват за образователни цели. Също така, Danmar Computers има и дългогодишен опит в изпълнението на европейски проекти, в рамките на които служителите на компанията провеждат изследвания и подготвят обучения, съобразени с нуждите на различни категории обучаеми. За 20 години Danmar успешно реализира над 70 проекта в рамките на програми Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, Erasmus + и HORIZON2020. В много от тези проекти компанията беше отговорна за разработването и координирането на стратегиите за разпространение на резултатите. Danmar Computers е разработчик и доставчик на AdminProject (adminproject.eu), онлайн системата за управление на европейски проекти. Всички дейности на компанията се основават на широка и добре изградена мрежа за сътрудничество, както на национално, така и на международно ниво. Националните мрежи включват институции за обучение и консултиране, университети, училища, неправителствени организации, както и компании от частния сектор. Международната мрежа включва партньори с различни профили от държавите-членки на Европейския съюз. Мисията на Danmar Computer се състои в насърчаване на ученето през целия живот и осигуряването на равен достъп до образование за всички с използване на съвременните технологии.

Уебсайт: danmar-computers.com.pl
Facebook: facebook.com/DanmarComputersEU
Twitter: twitter.com/DanmarComputers
LinkedIn: linkedin.com/company/danmar-computers