Valencia INNO HUB

ЗА НАС

Valencia INNO HUB

Valencia INNO HUB е испанска организация с нестопанска цел, създадена с цел да обедини таланти и технологии, и да насърчи заетостта и предприемачеството в региона на Валенсия. INNO HUB осигурява подкрепа предприемачи, стартиращи фирми, а също и на лица от групи в неравностойно положение, изправени пред различни фактори на изключване: младежи и възрастни с образователни затруднения, безработни лица или мигранти.

INNOHUB развива множество  дейности, насочени към подпомагане на дейността на компаниите/ физическите лица посредством:

създаване на работни групи, провеждане на обучения, семинари и съвместна работа в различни направления като управление, развитие на бизнеса, меки умения, предприемачество, бизнес модели, иновации, интернационализация и финансиране; насърчаване на технологичното и иновативното сътрудничество; осигуряване на подкрепа на групи в неравностойно положение; повишаване на предприемаческите умения; улесняване на достъпа до финансиране на научни, развойни дейности и иновации; предоставяне на помощ, свързана с технологичното осигуряване и и управлението на иновации.

Уеб сайт: www.valenciainnohub.com

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *