Εταίροι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ

Η κοινοπραξία στοχεύει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρηματικότητας, μέσω μιας καινοτόμου παιδαγωγικής και προσέγγισης στη διδασκαλία, με τη χρήση μιας διαδραστικής και πρωτότυπης εκπαιδευτικής εφαρμογής για κινητά, που θα είναι εφαρμόσιμη για περιεχόμενο σχετικό με τη γεωργία, τη δασολογία και την αγροτική ανάπτυξη.

University of Forestry - Bulgaria

Το “University of Forestry” είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία που παρέχει εκπαίδευση ειδικών στον τομέα ...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Greece

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) ιδρύθηκε το 1984. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα εξέχον ίδρυμα ...

Valencia INNO HUB - Spain

Η Valencia INNO HUB είναι ένας ισπανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με στόχο τη συγκέντρωση ...

Logica - Bulgaria

Η LOGICA είναι μια εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας, ...

Biognosis - Greece

Η Biognosis είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση αξιών και πρακτικών σύγχρονης ...

Danmar Computers - Poland

Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και ...

ARID - Poland

Ένωση για την ανάπτυξη περιφερειακών πρωτοβουλιών. Η ARID είναι ένας ιδιωτικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ...