Νέα & Μέσα Επικοινωνίας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗς ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Θέλετε να είστε ενημερωμένοι με τα νέα, τις εκδηλώσεις και την εξέλιξη του έργου;

Ξεκινήστε να ακολουθείτε το έργο μας!

Ενημερωτικά δελτία

Ο σκοπός των Ενημερωτικών Δελτίων του έργου B-land είναι να προσεγγίσει Εκπαιδευτικούς, Εκπαιδευτές, Εθελοντές και Ενδιαφερομένους προκειμένου να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης του έργου.

Θα συντάσσεται ένα ενημερωτικό δελτίο κάθε 6 μήνες και συνολικά 4 ενημερωτικά δελτία για την ολοκλήρωση των διαφόρων εργασιών, των αποτελεσμάτων και των πνευματικών παραδοτέων του έργου, καθώς και για την τόνωση της συλλογικής και συνεργατικής εργασίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου.

Ενημερωτικό Δελτίο #1

Δεκέμβριος 2020

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά ή στη μητρική σας γλώσσα..

Ενημερωτικό Δελτίο #2

Σεπτέμβριος 2021

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά ή στη μητρική σας γλώσσα..

Ενημερωτικό Δελτίο #3

Μάρτιος 2022

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά ή στη μητρική σας γλώσσα..

Ενημερωτικό Δελτίο #4

Σεπτέμβριος 2022

Κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο, για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Δελτίο στα Αγγλικά ή στη μητρική σας γλώσσα..

Διακρατικές Συναντήσεις

1η Εναρκτήρια Συνάντηση

27 Νοεμβρίου 2020

Η πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2020, όπως είχε προγραμματιστεί στο έντυπο αίτησης για το έργο. Λόγω της κατάστασης που σχετίζεται με την εξάπλωση του COVID-19 και ακολουθώντας τις συμβουλές του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Βουλγαρική Εθνική Υπηρεσία Erasmus+), η εκδήλωση οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Όλοι οι εταίροι στο έργο B-Land συμμετείχαν στη συνάντηση. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισήμαναν τις λεπτομέρειες για κάθε ένα από τα ΠΠ που έπρεπε να εκπονηθούν και συμφωνήθηκε ένα αυστηρό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων εταίρων και των προθεσμιών.

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης Ποιότητας και συστάθηκε το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου. Όλοι οι εταίροι συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις και η συνάντηση αξιολογήθηκε ως παραγωγική.

2η Συνάντηση

16 Ιουνίου 2021

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης, η συνάντηση, με τίτλο «Προδιαγραφές ανάπτυξης υλικού μαθήματος» είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021 και να φιλοξενηθεί από τον Ισπανό εταίρο – Asociación Valencia Inno Hub. Λόγω της κατάστασης που σχετίζεται με την πανδημία του COVID-19 και των εσωτερικών κανόνων του Ισπανού εταίρου, που τους στερούσε τη φιλοξενία συναντήσεων ή τα ταξίδια στο εξωτερικό, και έπειτα τη συγκατάθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Βουλγαρική Εθνική Υπηρεσία Erasmus+), η εκδήλωση διοργανώθηκε και διεξήχθη διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Η φυσική (προσωπική) συνάντηση αναβλήθηκε για μια μεταγενέστερη περίοδο του έργου.

Το επίκεντρο της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν οι δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Πνευματικού Παραδοτέου 2 (ΠΠ2) – Δομή και ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για 7 μαθησιακές ενότητες. Οι προθεσμίες για κάθε επιμέρους δραστηριότητα συμφωνήθηκαν. Καθώς το ΠΠ2 είναι ο πυρήνας των περαιτέρω ΠΠ στο έργο B-Land, οι εταίροι είχαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με την αποσαφήνιση της δομής και της μεθοδολογίας των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν και τα διοικητικά και οικονομικά θέματα για την ομαλή διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση ποιότητας για την περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 παρουσιάστηκαν μαζί με τις συνοπτικές πληροφορίες για τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης. Μέχρι στιγμής το έργο υλοποιείται έγκαιρα και με άριστη ποιότητα.

3η Συνάντηση

3 Νοεμβρίου 2021

Η 3η Διακρατική Συνάντηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2021 και φιλοξενήθηκε από τον Ισπανό εταίρο – Asociación Valencia Inno Hub.

Ήταν η πρώτη φυσική συνάντηση για τους συνεργάτες και αξιολογήθηκε ως πολύ παραγωγική.

Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόοδο όλου του υλικού που εκπονήθηκε για το ΠΠ2 – τις Εκπαιδευτικές Ενότητες. Κάθε εταίρος έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίστηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις. Οι εταίροι συζήτησαν τι χρειάζεται για την οριστικοποίηση του ΠΠ2. Συζητήθηκαν τα επόμενα ΠΠ στο σχέδιο δράσης του έργου και συμφωνήθηκαν οι αρμοδιότητες και οι προθεσμίες. Λεπτομέρειες για την πολύγλωσση εφαρμογή Πνευματικό Παραδοτέο 3 – Κινητή Τάξη Άμεσης Πρόσβασης και το Πνευματικό Παραδοτέο 4 – Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για την Επιχειρηματική Κατάρτιση & Προσωπική Ανάπτυξη σε Αγροτικές Περιοχές διευκρινίστηκαν μεταξύ των εταίρων.

Εξετάστηκαν διοικητικά και οικονομικά θέματα προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση ποιότητας για την περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου 2021 παρουσιάστηκαν μαζί με τις συνοπτικές πληροφορίες για τις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης. Το έργο εκτελείται έγκαιρα και με άριστο τρόπο.

4η Συνάντηση

4 και 5 Ιουλίου 2022

Η τέταρτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2022 και στις 5 Ιουλίου 2022 στον Βόλο της Ελλάδας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Έλληνα εταίρο – Biognosis.

Τα τελικά στάδια ανάπτυξης του IO2: εκπαιδευτικές ενότητες, μελέτες περιπτώσεων και συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων. Οι τελικές εκδόσεις και των 7 εκπαιδευτικών ενοτήτων και οι αντίστοιχες περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν αναπτυχθεί στα αγγλικά, έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (BG, GR, ES και PL) και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου https://b-land.eu/el/πνευματικά-παραδοτέα

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το τρέχον στάδιο ανάπτυξης του IO3: Πολυγλωσσική ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΤΑΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (IAMCP) – ένα εργαλείο ΤΠΕ. Η εφαρμογή για κινητά έχει αναπτυχθεί πλήρως στα Αγγλικά και είναι διαθέσιμη για συσκευές Android στο Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland. Η εφαρμογή έχει σταλεί για αξιολόγηση και έγκριση από την Apple προκειμένου να συμπεριληφθεί στο App Store. Η τελική έκδοση της εφαρμογής για κινητά θα είναι έτοιμη στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022.

Το τρέχον στάδιο ανάπτυξης του IO4: Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για την Επιχειρηματική Κατάρτιση & την Προσωπική Ανάπτυξη σε Αγροτικές Περιοχές συζητήθηκε επίσης και συμφωνήθηκε από τους εταίρους του έργου. Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν και οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των σχετικών επιμέρους δραστηριοτήτων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες και υλοποιούμενες εκδηλώσεις του έργου Multiplier, καθώς και τις δραστηριότητες διάδοσης που πραγματοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν συνοπτικές πληροφορίες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Μαρτίου 2022. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης διοικητικά και οικονομικά θέματα προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του έργου.

Οι εταίροι συμφώνησαν ότι η τελική συνάντηση διακρατικού έργου (προσωπικά) θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Δασολογίας στη Σόφια της Βουλγαρίας, στις 8-9 Σεπτεμβρίου 2022.

5η συνάντηση

8 και 9 Σεπτεμβρίου 2022

Η τελική διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2022 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Συντονιστή του έργου – The University of Forestry

Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί και να συζητηθεί το τρέχον στάδιο υλοποίησης του IO3: Πολυγλωσσική εφαρμογή – INSTANT ACCESS MOBILE CLASSROOM (IAMCP) – ένα εργαλείο ΤΠΕ. Η εφαρμογή για κινητά έχει επικαιροποιηθεί με βάση τα σχόλια της εσωτερικής αξιολόγησης και πλέον είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, βουλγαρικά, ισπανικά, πολωνικά και ελληνικά για συσκευές Android στο Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.bland. Μετά από θετική αξιολόγηση και έγκριση από την Apple, η πολυγλωσσική κινητή εφαρμογή που αναπτύχθηκε είναι επίσης διαθέσιμη για συσκευές iOS (iPhone και iPad) στο App Store: https://apps.apple.com/us/app/b-land/id1625377362?platform=ipad.

Το τρέχον στάδιο υλοποίησης του IO4: Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για την Επιχειρηματική Κατάρτιση & Προσωπική Ανάπτυξη στις Αγροτικές Περιοχές συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από τους εταίρους του έργου. Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών, συμπληρωμένος από Διδακτικές Σημειώσεις, που παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της αναπτυχθείσας πολύγλωσσης εφαρμογής για κινητά (IO3), έχει επίσης αναπτυχθεί και μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πολλαπλασιστικές εκδηλώσεις του έργου που υλοποιήθηκαν, καθώς και τις δραστηριότητες διάδοσης που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους του έργου.

Οι εταίροι συζήτησαν και συμφώνησαν σχετικά με το σχέδιο βιωσιμότητας του έργου, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένων βημάτων και δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμοστούν από τους εταίρους του έργου για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης διοικητικά και οικονομικά θέματα προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του έργου.