Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα εξέχον ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, και τη συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Προωθεί την επιστημονική και ακαδημαϊκή αριστεία σε όλους τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και επιβραβεύει τις εξαιρετικές επιδόσεις, δημιουργώντας νέες επιστημονικές και ερευνητικές μονάδες και προωθώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει καινοτόμες δράσεις.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 37 Τμήματα και 8 Σχολές, είναι το τρίτο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει 105 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας και των επιχειρήσεων. Έχει περισσότερους από 42.000 προπτυχιακούς φοιτητές, περίπου 4.300 μεταπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 1.500 διδακτορικούς φοιτητές. Διαθέτει επίσης διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 1.000 ατόμων και 450 μέλη διοικητικού προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο είναι γνωστό για την εξαιρετική απόδοση στον τομέα της έρευνας και τα αξιόλογα επιστημονικά επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα άριστα εξοπλισμένα Εργαστήρια των διαφόρων Τμημάτων και Ερευνητικών Μονάδων διαθέτουν έναν αριθμό καλά εκπαιδευμένων ερευνητών για την υποστήριξή τους.

Στο πλαίσιο των μελλοντικών του στόχων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σκοπεύει να ενισχύσει τις συνεργασίες του στο εξωτερικό, να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του, να αναβαθμίσει και να αξιοποιήσει το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, να προσελκύσει νέους επιστήμονες και να ενθαρρύνει την έρευνα μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ερευνητικών δομών, να αυξήσει την υποδομή του και να αξιοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και κονδύλια από την ΕΕ με τα ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020, RFSR, FP6, FP7, Erasmus +, INTERREG και LIFE. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και σε πολλά καινοτόμα ερευνητικά έργα στην ΕΕ. Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει περισσότερες από 600 διμερείς συμφωνίες Erasmus με περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες, και συνεργάζεται με ευρωπαϊκά και παγκόσμια ιδρύματα για τη διευκόλυνση ακαδημαϊκών ανταλλαγών, ερευνητικών συνεργασιών και από κοινού οργανωμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων (εντατικά μαθήματα, θερινά σχολεία κ.λπ.) με άλλα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Σχολές και Τμήματα

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Πολυτεχνική Σχολή: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Σχολή Επιστημών Υγείας: Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας: Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Σχολή Τεχνολογίας: Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Σχολή Θετικών Επιστημών: Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Τμήμα Φυσικής

Ιστοσελίδα: uth.gr