Δεκέμβριος 2020

ARID

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ ARID Ένωση για την ανάπτυξη περιφερειακών πρωτοβουλιών. Η ARID είναι ένας ιδιωτικός μη κυβερνητικός οργανισμός που προσανατολίζεται στην προώθηση και ανάπτυξη της ιδέας της δια βίου μάθησης. Το πεδίο των δραστηριοτήτων της Ένωσης καλύπτει μια ποικιλία θεμάτων. Η Ένωση ειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση (ΕΕΚ) αλλά επίσης, σύμφωνα με την ιδέα της δια …

ARID Διαβάστε Περισσότερα »

Danmar Computers

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Danmar Computers Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει σχετική επαγγελματική κατάρτιση. Η εταιρεία βρίσκεται στη νοτιοανατολική Πολωνία, στην πόλη Rzeszow. Η Danmar έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Danmar έχει …

Danmar Computers Διαβάστε Περισσότερα »

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα εξέχον ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει στόχο την προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, και τη συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Προωθεί την επιστημονική και ακαδημαϊκή αριστεία σε όλους τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και επιβραβεύει …

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διαβάστε Περισσότερα »