Biognosis

O NAS

Biognosis

Biognosis jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie nowoczesnych i zrównoważonych wartości i praktyk rozwojowych, zwiększanie ochrony zdrowia publicznego, zasobów naturalnych i środowiska, a także wspieranie rozwoju wiedzy i promowanie zrównoważonych praktyk oraz rozwiązań biznesowych.

Zasoby ludzkie firmy składają się z multidyscyplinarnego zespołu lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, statystyków, ekologów, ekonomistów i socjologów oraz ponadto, z dużej sieci partnerów nie tylko z Grecji, ale także krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów Europy Wschodniej.
 
Dążąc do stymulowania transferu osiągnięć technologicznych i innowacji badawczych, Biognosis uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach, w różnych działaniach waloryzacyjnych, pilotażowych testach innowacyjnych produktów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Realizując swoje zadania, Biognosis jest w stanie zaprojektować i wspierać starannie zorganizowane badania kliniczne nad nowymi produktami i suplementami diety, realizując najbardziej nowoczesne rozwiązania.

Biognosis promuje rozwój osobisty i zawodowy osób dorosłych poszukujących nowych możliwości zawodowych, pomagając im w uzyskaniu większej zdolności do zatrudnienia, zapewniając indywidualnie dopasowane szkolenia, usługi w zakresie zatrudnienia oraz szkolenia oparte na zaawansowanych koncepcjach.

Strona internetowa: 
biognosis.gr