Partnerzy

Stowarzyszenie ARID

O NAS Stowarzyszenie ARID Stowarzyszenie ARID jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei uczenia się przez całe życie. Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje różne tematy. Stowarzyszenie specjalizuje się w szkoleniach zawodowych (VET), ale także, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia dla dorosłych oraz edukację szkolną. W dynamicznie zmieniającym się …

Stowarzyszenie ARID Read More »

Danmar Computers

O NAS Danmar Computers Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Firma zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, w mieście Rzeszów. Danmar posiada duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane w celach edukacyjnych, jak również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, …

Danmar Computers Read More »

Uniwersytet w Tesalii

O NAS Uniwersytet w Tesalii Uniwersytet w Tesalii (UTH) został założony w 1984 roku. UTH jest znaczącą instytucją szkolnictwa wyższego, której celem jest promowanie wiedzy naukowej poprzez nauczanie i badania oraz przyczynianie się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Promuje ona doskonałość naukową i akademicką we wszystkich dziedzinach wiedzy specjalistycznej oraz …

Uniwersytet w Tesalii Read More »

Biognosis

O NAS Biognosis Biognosis jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie nowoczesnych i zrównoważonych wartości i praktyk rozwojowych, zwiększanie ochrony zdrowia publicznego, zasobów naturalnych i środowiska, a także wspieranie rozwoju wiedzy i promowanie zrównoważonych praktyk oraz rozwiązań biznesowych. Zasoby ludzkie firmy składają się z multidyscyplinarnego zespołu lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, statystyków, ekologów, ekonomistów i socjologów …

Biognosis Read More »

Valencia INNO HUB

O nas Valencia INNO HUB Valencia INNO HUB jest hiszpańską organizacją non-profit, której celem jest łączenie talentów i technologii oraz wspieranie zdolności do zatrudnienia i przedsiębiorczości wśród społeczności Walencji. Poprzez mentoring i szkolenia INNO HUB wspiera przedsiębiorców, startupy, a także osoby z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, które borykają się z różnymi czynnikami wykluczenia: …

Valencia INNO HUB Read More »

LOGICA

O NAS LOGICA LOGICA jest firmą świadczącą usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych, rozwoju, utrzymania, zarządzania i serwisowania programów i systemów komputerowych, a także szeroki zakres usług doradczych w dziedzinie prawa i finansów publicznych, wydatków publicznych, zamówień publicznych, działalności audytowej, rozwoju, zarządzania i raportowania projektów finansowanych przez programy darczyńców.  Zakres oferowanych przez firmę usług obejmuje …

LOGICA Read More »

Uniwersytet w Leśnictwo

O NAS Uniwersytet w Leśnictwo University of Forestry jest jedyną uczelnią w Bułgarii, która kształci specjalistów w dziedzinie leśnictwa, technologii drewna i produkcji mebli, projektowania technicznego mebli i architektury krajobrazu. Uczelnia kształci również specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska, weterynarii, agronomii, ochrony roślin, zarządzania biznesem i turystyki alternatywnej. Uniwersytet jest wiodącym ośrodkiem szkoleniowym i …

Uniwersytet w Leśnictwo Read More »