Danmar Computers

O NAS

Danmar Computers

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą szkolenia zawodowe w tej dziedzinie. Firma zlokalizowana jest w południowo-wschodniej Polsce, w mieście Rzeszów. Danmar posiada duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji internetowych i mobilnych, które są wykorzystywane w celach edukacyjnych, jak również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach, których pracownicy działu badań i rozwoju firmy prowadzą badania i przygotowują szkolenia dostosowane do potrzeb różnych osób uczących się. W ciągu 20 lat Danmar z powodzeniem zrealizował ponad 70 projektów w ramach Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, Erasmus+ oraz ostatnio HORIZON2020. W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za opracowanie i koordynację strategii upowszechniania. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy opierają się na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. W skład sieci krajowych wchodzą instytucje szkoleniowe i doradcze, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe, a także firmy z sektora prywatnego. Międzynarodowa sieć obejmuje partnerów o różnym profilu, pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computers jest promowanie edukacji przez całe życie i zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


Strona internetowa: danmar-computers.com.pl
Facebook: facebook.com/DanmarComputersEU
Twitter: twitter.com/DanmarComputers
LinkedIn: linkedin.com/company/danmar-computers