B-LAND

Promuj i wzmacniaj umiejętności rozwoju biznesu w społecznościach wiejskich

2020-1-BG01-KA202-079089

Wsparcie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w 4 krajach partnerskich.

Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli / trenerów przedsiębiorczości poprzez innowacyjną pedagogikę i podejście do nauczania z wykorzystaniem interaktywnej i innowacyjnej aplikacji mobilnej dla sektora rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

PEDAGOGIKA INNOWACYJNA

Mobilna klasa

Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli / trenerów przedsiębiorczości poprzez innowacyjną pedagogikę i podejście do nauczania z wykorzystaniem interaktywnej i innowacyjnej aplikacji mobilnej dla sektora rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Program kształcenia i szkolenia zawodowego

Innowacyjny program kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie przedsiębiorczości oparty na podejściu pedagogicznym i dotyczący tego, jak nauczyciele mogą rozwijać swoje umiejętności. A konkretnie jak dostarczać spersonalizowane doświadczenia edukacyjne i przyczyniać się do bardziej angażującej oraz przydatnej nauki młodych osób dorosłych z obszarów wiejskich.

GŁÓWNY CEL

GŁÓWNYM CELEM projektu jest:

– umocnić pozycję trenerów / nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy pomagają nisko wykwalifikowanym dorosłym z obszarów wiejskich w krajach partnerskich stać się przedsiębiorcami odnoszącymi sukcesy, koncentrując się na rozwoju małych przedsiębiorstw.

CELE SZCZEGÓŁOWE projektu B-LAND są następujące:

– rozwój zdolności trenerów i nauczycieli osób dorosłych oraz organizacji wspierających kształcenie i szkolenie zawodowe w zakresie przedsiębiorczości;

– wzmocnienie kompetencji pracowników edukacji w celu wsparcia ich grup docelowych (nisko wykwalifikowanych dorosłych z obszarów wiejskich);

– zapewnienie uczestnikom umiejętności, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w nauczaniu, na którym się koncentrują;

– rozwijanie podstawowych i przekrojowych umiejętności: zwiększanie cyfrowej integracji w uczeniu się i nauczaniu poprzez promowanie dostępu i uczenia się z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych;

 -wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych i praktyk oceniania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

WAŻNE TEMATY DOTYCZĄCE EDUKACJI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  • Modelowanie biznesowe

  • Myślenie projektowe

  • Planowanie biznesowe

  • Wykorzystanie narzędzi TIK