Partnerzy

PARTNERSTWO W 4 KRAJACH

Partnerstwo ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli / instruktorów przedsiębiorczości poprzez innowacyjną pedagogikę i podejście do nauczania z wykorzystaniem interaktywnej i innowacyjnej mobilnej aplikacji mobilnej dla sektora rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Uniwersytet w Leśnictwo - Bulgaria

University of Forestry jest jedyną uczelnią w Bułgarii, która kształci specjalistów w dziedzinie leśnictwa, ...

Uniwersytet w Tesalii - Greece

Uniwersytet w Tesalii (UTH) został założony w 1984 roku. UTH jest znaczącą instytucją szkolnictwa wyższego, ...

Valencia INNO HUB - Spain

Valencia INNO HUB jest hiszpańską organizacją non-profit, której celem jest łączenie talentów i technologii oraz ...

Logica - Bulgaria

LOGICA jest firmą świadczącą usługi doradcze w zakresie technologii informatycznych, rozwoju, utrzymania, ...

Biognosis - Greece

Biognosis jest organizacją non-profit, której celem jest promowanie nowoczesnych i zrównoważonych wartości ...

Danmar Computers - Poland

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w dziedzinie technologii informatycznych i zapewniającą ...

Stowarzyszenie ARID - Poland

Stowarzyszenie ARID jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei uczenia się przez ...