O nas Projekt

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej programu Erasmus+ w ramach

działania kluczowego 202: Strategiczne partnerstwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego

Główny cel projektu: Innowacyjność

Nr projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Data rozpoczęcia projektu: 01-10-2020

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Data zakończenia projektu: 30-09-2022

Koordynator projektu: University of Forestry, Sofia, Bułgaria

Główny cel

Cele szczegółowe

B-LAND

Głównym celem projektu B-LAND jest wsparcie nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego nisko wykwalifikowanych osób dorosłych w 4 krajach partnerskich (Hiszpania, Grecja, Polska i Bułgaria), aby stali się przedsiębiorcami odnoszącymi sukcesy, koncentrującymi się na rozwoju małych przedsiębiorstw. Partnerstwo ma na celu zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli / trenerów przedsiębiorczości poprzez innowacyjną pedagogikę i podejście do nauczania z wykorzystaniem interaktywnej i innowacyjnej aplikacji mobilnej dla sektora rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Główny rezultat tego projektu to wielojęzyczna aplikacja MOBILNA KLASA podzielona na 7 krótkich modułów szkoleniowych stworzona na potrzeby innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego, i która zawiera najważniejsze tematy dotyczące edukacji w zakresie przedsiębiorczości, takie jak modelowanie biznesu, myślenie projektowe, planowanie biznesowe i wykorzystanie narzędzi TIK. Ponadto, rezultat ten opiera się na podejściu pedagogicznym, czyli sposobie w jaki nauczyciele mogą rozwijać swoje umiejętności dostarczania spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego i przyczyniać się do bardziej angażującej oraz przydatnej nauki młodych osób dorosłych z obszarów wiejskich. Podejście w ramach projektu B-LAND okaże się istotne dla zapewnienia motywacji i zaangażowania w doskonalenie umiejętności uczenia się osób dorosłych. To innowacyjne podejście do e-learningu zostanie uzupełnione PRZEWODNIKIEM DOBRYCH PRAKTYK – praktyk doświadczonych nauczycieli / szkoleniowców kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji formalnej, dostarczając wskazówek, jak wyposażyć uczących się w wiedzę i umiejętności istotne dla przedsiębiorczości i rozwoju osobistego.