Rezultaty intelektualne

Rezultaty intelektualne

Rezultat intelektualny 1

Ramy kompetencji dla uczenia się przedsiębiorczości w kontekście obszarów wiejskich

Kluczowym celem pierwszego rezultatu intelektualnego jest wskazanie i uszeregowanie pod względem ważności kluczowych kompetencji, które powinni posiadać nauczyciele kształcenia i szkolenia zawodowego, aby mogli nauczać, jak założyć i prowadzić przedsiębiorstwo w sektorze rolnictwa, leśnictwie czy na obszarach wiejskich.

Rezultat intelektualny 2

Struktura kursu szkoleniowego
i opracowanie materiałów dla 7 modułów szkoleniowych

Głównym celem kursu jest przygotowanie trenerów / nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego do profesjonalnego prowadzenia kursu w zakresie przedsiębiorczości. Pod koniec kursu uczestnicy będą mieli gruntowną wiedzę na temat narzędzi ułatwiających rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości wśród przyszłych studentów. Otrzymają oni wytyczne do nauczania podstawowych kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, w tym modelowania biznesowego, myślenia projektowego, planowania biznesowego i korzystania z mediów społecznościowych jako niezbędnego narzędzia dla przedsiębiorczości.

Rezultat intelektualny 3

Wielojęzyczna aplikacja – MOBILNA KLASA – narzędzie cyfrowe

Celem tego rezultatu jest powstanie rezultatu cyfrowego w postaci wielojęzycznej aplikacji. Ta MOBILNA KLASA podzielona jest na 7 krótkich modułów szkoleniowych stworzona na potrzeby innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego, i która zawiera najważniejsze tematy dotyczące edukacji w zakresie przedsiębiorczości, takie jak modelowanie biznesu, myślenie projektowe, planowanie biznesowe i wykorzystanie narzędzi TIK. Ponadto, rezultat ten opiera się na podejściu pedagogicznym, czyli sposobie w jaki nauczyciele mogą rozwijać swoje umiejętności dostarczania spersonalizowanego doświadczenia edukacyjnego i przyczyniać się do bardziej angażującej oraz przydatnej nauki młodych osób dorosłych z obszarów wiejskich.

Rezultat intelektualny 4

Przewodnik dobrych praktyk szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju osobistego na obszarach wiejskich

Ten rezultat uwzględnia przykłady możliwych podejść i metod, które mogą być wykorzystane w nauczaniu i rozpowszechnianiu przedsiębiorczości w ramach edukacji zawodowej. Przewodnik dobrych praktyk projektu B-LAND to sprawdzone, skuteczne i oparte na dowodach przykłady nauczania i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, jak również rozwoju osobistego. Szczególną uwagę poświęcono także na specyfice i motywacji osób z obszarów wiejskich.