Stowarzyszenie ARID

O NAS

Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie ARID jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei uczenia się przez całe życie. Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje różne tematy. Stowarzyszenie specjalizuje się w szkoleniach zawodowych (VET), ale także, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia dla dorosłych oraz edukację szkolną. W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy. Istotne jest również stawienie czoła wyzwaniom związanym z problemami, które pojawiają się na co dzień w życiu wszystkich grup docelowych ARID. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie wychodzą naprzeciw tym potrzebom, organizując wiele różnych szkoleń, wykładów i kursów. Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to wysoko wykwalifikowana kadra, zarówno pod względem wykształcenia, jak i umiejętności zawodowych. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z wieloma profesjonalistami (np. pszczelarzami, nauczycielami, rolnikami, doradcami rolniczymi, pracownikami socjalnymi, animatorami ochrony środowiska itp.), a także z instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych branż (np. uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, szkołami rolniczymi VET, itp.)

Od 10 lat ARID aktywnie uczestniczy w różnych programach międzynarodowych, poprzez ugruntowaną sieć partnerów zagranicznych, bazując na intensywnych doświadczeniach z przeszłości. Stowarzyszenie współpracuje z ponad 50 różnymi organizacjami międzynarodowymi z Europy, a także z USA i Ameryki Południowej.

Stowarzyszenie uczestniczyło w kilkudziesięciu międzynarodowych projektach wielostronnych. Projekty te były realizowane w ramach programu Life Long Learning, jak np. Grundtvig Multilateral Project i Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Obecnie, od 2014 r., Stowarzyszenie działa w ramach programu Erasmus+. Stowarzyszenie jest zaangażowane w 20 projektów w ramach Partnerstw Strategicznych Erasmus Plus.

Strona internetowa:
arid.org.pl