Uniwersytet w Leśnictwo

O NAS

Uniwersytet w Leśnictwo

University of Forestry jest jedyną uczelnią w Bułgarii, która kształci specjalistów w dziedzinie leśnictwa, technologii drewna i produkcji mebli, projektowania technicznego mebli i architektury krajobrazu. Uczelnia kształci również specjalistów z zakresu ekologii i ochrony środowiska, weterynarii, agronomii, ochrony roślin, zarządzania biznesem i turystyki alternatywnej. Uniwersytet jest wiodącym ośrodkiem szkoleniowym i badawczym w zakresie zarządzania i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Uniwersytet zapewnia szkolenia w zakresie trzech stopni edukacyjnych i kwalifikacyjnych: licencjat, magisterium i doktorat oraz jest w pełni akredytowany przez Bułgarską Narodową Agencję Oceny i Akredytacji, plasując się w pierwszej dziesiątce uniwersytetów w kraju.

Uniwersytet posiada sześć wydziałów: Wydział Leśnictwa; Wydział Przemysłu Leśnego; Wydział Ekologii i Architektury Krajobrazu; Wydział Medycyny Weterynaryjnej; Wydział Agronomii i Wydział Zarządzania Biznesem.
Uczelnia prowadzi również indywidualne szkolenia w określonych dziedzinach, dostosowane do aktualnych potrzeb studentów i absolwentów. Na Uniwersytecie działa Centrum Studiów Podyplomowych, gdzie specjaliści z różnych sektorów gospodarki regularnie uczestniczą w różnych kursach w celu zdobycia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, które ułatwiają ich rozwój osobisty i zdolność do zatrudnienia oraz zwiększają ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy. 

University of Forestry z powodzeniem zrealizował różne projekty naukowe i edukacyjne, współfinansowane przez programy ramowe UE, Bank Światowy, program COST, program „Uczenie się przez całe życie”, program „Horyzont 2020”, Erasmus+, itp. Uniwersytet ten zapewnia wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oparte na szerokiej bazie inżynierskiej oraz prowadzi aktywną współpracę z uniwersytetami i ośrodkami kształcenia wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego w całej Europie.

Uczelnia ściśle współpracuje z różnymi organizacjami i przedsiębiorstwami w zakresie studiowanych specjalności, gdzie studenci odbywają regularne szkolenia praktyczne i mogą zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Strona internetowa: ltu.bg/en/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *