Wiadomości & media

Follow us on social media

Do you want to be up to date with the project’s news, events and development?

Start following our project!

Newsletters

The purpose of the B-land project’s Newsletters is to approach Teachers, Trainers, Volunteers and Stakeholders in order to involve the to the project’s training and dissemination activities.

There will be one Newsletter prepared every 6 months and a total of 4 Newsletters in order to accomplish the various task, outcomes and intellectual outputs of the project, as well as to stimulate collaborative and cooperative work within the project’s activities. 

NewsLetter #1

December 2020

NewsLetter #2

September 2021

NewsLetter #3

March 2022

NewsLetter #4

To be announced

Transnational Meetings

The purpose of the B-land project’s Newsletters is to approach Teachers, Trainers, Volunteers and Stakeholders in order to involve the to the project’s training and dissemination activities.

There will be one Newsletter prepared every 6 months and a total of 4 Newsletters in order to accomplish the various task, outcomes and intellectual outputs of the project, as well as to stimulate collaborative and cooperative work within the project’s activities. 

1st Kick off meeting

27 November 2020

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się 27 listopada 2020 r., zgodnie z planem zawartym we wniosku projektowym. Ze względu na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz za radą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (bułgarska Narodowa Agencja programu Erasmus+), wydarzenie zostało zorganizowane i przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu B-Land. W trakcie dyskusji podczas spotkania wskazano szczegóły każdego z rezultatów do opracowania i uzgodniono ścisły plan, w tym odpowiedzialnych partnerów i terminy.

Przedstawiono Plan Oceny Jakości i powołano Radę Kontroli Jakości. Wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i spotkanie zostało ocenione jako produktywne.

2nd meeting

16 June 2021

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe. Zgodnie z wnioskiem zgłoszeniowym spotkanie, zatytułowane „Specyfikacja opracowania materiałów kursowych”, miało odbyć się w czerwcu 2021 roku, a jego gospodarzem miał być partner hiszpański – Asociación Valencia Inno Hub. Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 oraz wewnętrzne przepisy partnera hiszpańskiego, pozbawiające go możliwości organizacji spotkań lub wyjazdów zagranicznych, a także po uzyskaniu zgody Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (bułgarskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+), wydarzenie zostało zorganizowane i przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Fizyczne (osobiste) spotkanie zostało przełożone na późniejszy okres realizacji projektu.

Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu i omówieniu działań związanych z opracowaniem drugiego rezultatu (IO2) – Struktura kursu szkoleniowego i opracowanie materiałów dla 7 modułów nauczania. Uzgodniono terminy realizacji poszczególnych poddziałań. Ponieważ IO2 jest podstawą dalszych rezultatów w projekcie B-Land, partnerzy przeprowadzili produktywne dyskusje na temat wyjaśnienia struktury i metodologii modułów szkoleniowych.

Kwestie administracyjne i finansowe były również przedmiotem spotkania w celu sprawnego zarządzania realizacją projektu. Zaprezentowane zostały wyniki ewaluacji jakościowej za okres październik 2020 – marzec 2021 wraz z podsumowaniem informacji na temat raportów z ewaluacji zewnętrznej. Jak dotąd projekt realizowany jest terminowo i z doskonałą jakością.

3rd meeting

3 November 2021

3 listopada 2021 r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe, którego gospodarzem był hiszpański partner – Asociación Valencia Inno Hub.

Było to pierwsze fizyczne spotkanie partnerów i zostało ocenione jako bardzo produktywne.

Głównym celem spotkania było przedstawienie i omówienie działań związanych z postępem prac nad wszystkimi materiałami opracowanymi dla drugiego rezultatu (IO2) – Modułami Szkoleniowymi. Każdy z partnerów zrealizował swoje zadania zgodnie z terminami ustalonymi na poprzednich spotkaniach. Partnerzy przedyskutowali, co jest potrzebne do sfinalizowania IO2. Omówiono kolejne rezultaty w planie działania projektu, uzgodniono zakres odpowiedzialności i terminy. Szczegóły dotyczące trzeciego rezultatu (IO3) Wielojęzycznej aplikacji – Instant Access Mobile Classroom oraz czwartego rezultatu (IO4) Przewodnika po najlepszych praktykach w zakresie szkoleń z przedsiębiorczości i rozwoju osobistego na obszarach wiejskich zostały wyjaśnione pomiędzy partnerami.

Dokonano przeglądu kwestii administracyjnych i finansowych w celu zapewnienia właściwego zarządzania realizacją projektu. Zaprezentowano wyniki ewaluacji jakościowej za okres od kwietnia do października 2021 roku wraz z podsumowaniem informacji na temat raportów z ewaluacji zewnętrznej. Projekt realizowany jest terminowo i w sposób doskonały.